Học phí hệ Song ngữ và hệ Quốc tế

Áp dụng từ 1/8/2019 đến 30/9/2020

KHOẢN PHÍ MỨC ĐÓNG NỘI DUNG
1. Học phí Lớp Montessori song ngữ 5.800.000 VND/tháng 17.400.000 VND/kỳ Học phí tính từ ngày đầu tiên đi học cho trẻ mới nhập học & đóng theo kỳ I, II, III, IV của năm học bắt đầu vào tháng 6.

Học phí bao gồm:
- Chương trình học Montessori,
- Chương trình Tiếng Anh 8 tiết/tuần,
- Chương trình năng khiếu tích hợp:
   - Thể thao
   - Nghệ thuật
Lớp Montessori quốc tế 8.000.000 VND/tháng 24.000.000 VND/kỳ
2. Phí giáo cụ Montessori, học phẩm và Tham quan dã ngoại Lớp Montessori song ngữ 4.000.000 VND/năm Tham quan dã ngoại: bao gồm các sự kiện trường tổ chức hoặc tham quan, dã ngoại ngoài trường, ít nhất 1 lần/tháng.  
Lớp Montessori quốc tế 4.500.000 VND/năm
3. Bữa ăn 60.000 VND/ngày Trẻ ăn tại trường 5 bữa/ngày, gồm 3 bữa chính, 2 bữa ăn phụ.
4. Phí cơ sở
vật chất
Lớp Montessori song ngữ 2.500.000 VND/năm  
Lớp Montessori quốc tế 3.500.000 VND/năm
5. Phí ghi danh Lớp Montessori song ngữ 1.500.000 VND/năm Chỉ đóng 1 lần duy nhất khi làm thủ tục vào trường và không hoàn trả trong bất cứ trường hợp nào.
Lớp Montessori quốc tế 2.500.000 VND/năm
6. Đồ cá nhân của trẻ 550.000 VND Trẻ mặc đồng phục vào Thứ 2, Thứ 6 và các sự kiện.
Đóng khi nhập học và mua thêm khi có nhu cầu.
Bao gồm: 01 bộ đồng phục mùa hè, 01 áo dài tay mùa thu, áo ghi lê mùa đông và 02 túi đựng quần áo bẩn khi trẻ thay.